İlişki Koçluğu Eğitimi

ICF Onaylı İlişki Koçluğu Eğitimi

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite sayılan kurumdur. ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Umut Esen Akademi, “Co-Creating the Relationship“ eğitimi ICF akreditasyonuna sahiptir ve koçluk eğitiminde ICF temel yetkinliklerine uygun şekilde uygulanmaktadır.

İlişki koçluğu eğitimi, metodolojisi diğer koçluk türlerinden farklı olarak, yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

Hem bireylerin ilişkilerini güçlendirip daha mutlu olmalarına destek vermek hem de çiftlere yönelik seanslarla onların daha mutlu bir ilişki yaşamalarına destek verecek koçlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler bu eğitime katılmalı?

  • İlişki koçluğu yaparak kendi işini kurmak isteyenler
  • Yeni iş olanakları edinmek isteyenler
  • Kendi ilişkilerini daha bilinçli ve mutlu sürdürme konusunda bilgi ve beceri kazanmak isteyenler
  • İletişim sanatı, koçluk, ilişki psikoloji ve mutluluk konularında yetkinlik edinmek isteyenler

Eğitim Süreci

İlişki Koçluğu Eğitimi, 2 tam gün süren tamamı canlı online derslerden oluşur ve toplam 20 saatlik ICF CCE değerine sahiptir.

Ortalama 12 kişilik interaktif sınıflarımıza kamera ve mikronlarınız açık şekilde katılır, uygulayarak öğrenirsiniz. Mezun olduktan sonra da süpervizyon desteği alabilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara ICF onaylı  “Co-Creating the Relationship” İlişki Koçluğu Sertifikası verilecektir.

Canlı Online Ders ve Atölyeler

Tamamı canlı olan ve aktif olarak katılacağınız online derslerimizi özenle hazırladık. İddialı içerik, ilgi çekici sunum, pratik anlatım ve öğrenci merkezli yaklaşım ile kalıcı öğrenmeyi keyifli hale getiriyoruz.

ICF yetkinliklerini uluslararası standartlarda edineceğiniz derslerimizde teknolojik olanakları, modern eğitim tekniklerini ve günümüz insanına hitap eden “optimum zaman, maksimum verim” ilkesini gözeterek hazırladık.

Detaylı bilgiler, metotlar ve alıştırmaların olduğu İlişki Koçluğu Ders Kitabınızı pdf formatında gönderiyoruz. 

Süpervizyon Desteği

Eğitim alan katılımcılar diledikleri takdirde daha sonra yapacakları ilişki koçluğu seanslarından birininin ses veya görüntü kaydını göndererek eğitmenden geri bildirim alabilir.

Katılımcılar ders kitabındaki listede yer alan kitapların üçünü okuyarak bunlarla ilgili verilen değerlendirme çalışmalarını eğitmene göndererek geri bildirim alabilir.

Yine verilen listede yer alan filmlerden en az üçünü izleyerek bunlarla ilgili verilen değerlendirme çalışmalarını eğitmene göndererek geri bildirim alabilir.

Eğitim İçeriği

Yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Öncelikli olarak duygusal partnerlere odaklanarak çiftlere yönelik seans yapma teknikleri üzerinde durulur. 

Aynı zamanda sosyal hayattaki tüm ilişkilere yönelik koçluğun inceliklerine odaklanılır. Etkili iletişim için müşteriye farkındalık kazandırarak onun doğru iletişim yollarına ulaşması, onları kullanması için önündeki engelleri kaldırması ve potansiyelini maksimize etmesi için gerekli koçluk yaklaşım ve kazanımlarını edindirmeyi hedefler.

Temel Koçluk Yetkinlikleri:

Katılımcıların koçluğun temel ilke ve felsefesiyle tanışmaları amaçlanır. Koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun ICF tarafından kabul edilmiş etik değerleri, ilkeleri ve standartları verilir.

Aşkın Doğası ve Mutlu İlişki Sırları:

Aşk, sevgi, kıskançlık, evlilik, boşanma, aldatma, mutlu ilişkiler, mutsuz ilişkiler, mahşerin dört atlısı, Gothman modeli, yalnızlık, eş ve partner seçimi.

İlişkiye Koçluğun Yöntem ve Araçları:

Seanslarda kullanılacak metot, yöntem ve oyunları. John Gothman’ın Güçlü İlişki Evi kuramı. RM2 yöntemi. Seans içerikleri ve seansı yönetme. Oyunlar: Sevgi haritasının genişlemesi, Mahşerin 4 Atlısına panzehirler, Ortak anlam ritüelleri, Uzlaşma ovali, İlişkiyi beslemek

Tüm İlişkiler İçin Güçlü İletişim:

Etkili iletişimde uzmanlaşmak: Aktif dinleme, güçlü sorular, doğrudan iletişim. Benlik durumları. Algı konumları. Sözlü ve sözsüz iletişim. İletişim engelleri. İletişim farkındalıkları

Olasılıklar Dünyası:

Bireyin ve çiftlerin ilişki koçundan bekleyebilecekleri farklı senaryolar ve bunlara yönelik güçlü yaklaşımlar. Her alanda güçlü ilişki ve iletişim teknikleri. Modern çağ gündemlerine esnek ve yaratıcı tasarım modelleri.

Teoriden Pratiğe:

Koçluk demoları sunulur ve üzerine interaktif bir inceleme yapılarak verilen bilgilerin somutlaşmasına özen gösterilir. Teorik bilgilerin yanında bir atölye ortamında katılımcılara ilk gözetimli koçluk demolarını yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Eğitim Takvimi

1. Eğitim Seçeneği

22 Ocak Cumartesi 10.00- 17.00

23 Ocak Pazar 10.00- 17.00

2. Eğitim Seçeneği

23 Nisan Cumartesi 10.00- 17.00

24 Nisan Pazar 10.00- 17.00

3. Eğitim Seçeneği

30 Temmuz Cumartesi 10.00- 17.00

31 Temmuz Pazar 10.00- 17.00

Katılım Koşulları ve Ücret

* Katılımcıların temel koçluk eğitimi almış olmaları gerekmektedir *

Eğitime kabul telefon mülakatı ile olmaktadır. 

Eğitim ücreti 2.150 TL’dir.

(Erken kayıt, taksit ve diğer fırsatlar için iletişime geçiniz. Ücretlere KDV dahil değildir.)

Daha önce temel koçluk eğitimi almadıysanız ICF ACSTH Profesyonel Koçluk Eğitim programımız hakkında bilgi için tıklayınız

Canlı destek içinTıklayınız ...