ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Umut Esen Academy

ICF Akredite Profesyonel Koçluk Eğitimi

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite sayılan kurumdur. ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Koçluk Eğitimi Sertifika Programının tamamı 150 saat sürmekte olup içeriği sınıf oturumları, deneyime dayalı gelişim yöntemleri ve atölye çalışmaları gibi yapılardan oluşmaktadır.

Ders ve atölye çalışmalarının tamamı online olarak Zoom üzerinden yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

ICF tarafından en üst düzey akreditasyona ve unvan sınavları yapma yetkisine sahip olan Umut Esen Akademi, Level-1 programıyla ACC, Level-2 programıyla PCC yolculuğunuzda yaşam koçu eğitimi ve mezuniyet sonrası profesyonel yaşama geçişte sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyar.

Umut Esen Akademi, “Professional Coaching Certificate Program” en üst düzey ICF akreditasyonuna sahiptir ve yaşam koçluğu eğitiminde ICF temel yetkinliklerine uygun şekilde, her insanın muazzam bir potansiyel olduğundan hareketle farklılığa değer veren ve yargılamak yerine anlamaya odaklanan bir anlayışla hazırlanmıştır. ICF Koçluk Eğitimi Sertifika Programımız, Thomas Leonard’ın oluşturduğu koçluk esaslarına bağlı kalarak Fritz Perls’in Gestalt ekolünü benimsemiştir. Ayrıca Bilişsel Davranışçı Koçluk ve NLP tekniklerinin koçluğa uyarlanmış etkili yöntemlerini barındırmaktadır.

Neden Umut Esen Academy?

1. Akademimiz, Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF akredite bir koçluk okuludur. ACC ve PCC için unvan sınavları yapma yetkisine sahiptir. Tüm eğitim ve sertifikalarımız ICF onaylıdır. Programa telefon mülakatıyla kabul edilir ve tam bir koç olduğunuzda mezun olursunuz.

2. Eğitimlerimizin tamamı canlıdır. Ortalama 12 kişilik interaktif sınıflarımıza kamera ve mikronlarınız açık şekilde katılır, uygulayarak öğrenirsiniz.

3. Her modül alanında en iyi olan PCC ve MCC unvanlı eğitmenler tarafından verilmektedir. ICF ciddiyeti ve yeni nesil anlayışla en iyiyi sunmayı amaç edinen akademik kadromuz hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

4. Sadece modül dersleri değil, Portfolyo Çalışmaları, süpervizör gözetiminde İleri Koçluk Atölyesi, gerçek seans deneyimleri yaşayacağınız CoC Koçluk Deneyim Kulübü® ve hem izleyici hem konuşmacı olabileceğiniz U-Talks gibi yetkinlik programlarımızla gerçek bir koç olarak mezun olursunuz.

5. Mezuniyet sonrasında da Umut Esen Academy ailesi olarak birlikteyiz. Mezunlar Kulübümüze katılarak diğer koçlarımızla network kurabilir, Kariyer Programımıza katılarak akademide görev alabilir, Atölyelerimize katılmaya devam edebilir ve her yıl düzenleyeceğimiz yüz yüze etkinliklere davet edilirsiniz.

Katılımcı yorumları sayfanın en altında. Mutlaka okuyun, gerçek deneyimler size fikir verecektir.

Program Süreci

ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Temel Eğitim Modülleri

 • Modül 1Koçluğun Temelleri – 16 saat
 • Modül 2Koçun Varlığı – 16 saat
 • Modül 3Farkındalığı Yaratmak – 16 saat
 • Modül 4Aksiyon Almak – 16 saat
 • Modül 5İleri Koçluk Atölyesi – 14 saat

Seçmeli Eğitim Modülleri

 • Öğrenci ve Eğitim Koçluğu – 12 saat
 • İlişki Koçluğu – 12 saat 
 • Kariyer Koçluğu – 12 saat
 • Mindfulness Koçluk – 12 Saat
 • NLP Practitioner – 12 Saat
 • Yönetici Koçluğu – 12 Saat

Akademimizdeki tüm eğitim programlarında ilk 5 modül Temel Eğitim olarak kabul edilir ve zorunludur. ACC olmak için Level-1 (ACSTH) ve PCC olmak için Level-2 (ACTP) programlarımıza katılım gerekir. Dileyen katılımcılar seçmeli modülleri de alabilir.

Modüllerin İçeriği

Koçluğun Temelleri (Modül 1)

Bu derste katılımcıların koçluğun temel ilke ve felsefesiyle tanışmaları amaçlanır. Koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun ICF tarafından kabul edilmiş etik değerleri, ilkeleri ve standartları verilir. Yetkin koçluğa giden yolda nitelik geliştirmek için kendini keşif, potansiyelleri ortaya çıkarma ve değerlerini fark etme süreçlerinin motive edici ve heyecan verici şekilde başlaması hedeflenir.

Koçluk demoları sunulur ve üzerine interaktif bir inceleme yapılarak verilen bilgilerin somutlaşmasına özen gösterilir. Teorik bilgilerin yanında bir atölye ortamında katılımcılara ilk gözetimli koçluk demolarını yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Koçun Varlığı (Modül 2)

Bu derste katılımcıların açık, esnek ve kendinden emin bir tarz kullanarak, tamamen bilinçli olma ve danışanla spontane ilişki kurma becerisini geliştirmek için temel koçluk becerileri edinmeleri amaçlanır. Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine tamamen odaklanma, müşterinin arzuları bağlamında söylenenlerin anlamını anlama ve müşterinin kendini ifade etmesini destekleme yeteneği geliştirmek üzerine teorik bilgiler ve pratik uygulamalar verilir. Koçun varlığını sağlama ve sürdürmeye yönelik yaklaşım ve iletişim becerileri üzerinde durulur. 

Öğrenilen seans içeriği yaklaşım ve teknikleri ile gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin deneyim ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Farkındalık Yaratmak (Modül 3)

Bu derste yetişkin iletişimine ve davranışsal psikoloji temelinde ilişkiler bağlamına farkındalık sağlamak ve yargılayan zihinsel çerçeveden öğrenen zihinsel çerçeveye geçmek üzere çalışılır. Katılımcıların, davranışlarımızın altında yatan sisteme dair farkındalık kazanmalarına olanak sağlanır. Koçluk yetkinliklerini daha ileri ve daha derine taşıyacak yeni koçluk araçları ile tanışmaları ve müşteriye farkındalık kazandırmak için çeşitli bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrenmeleri amaçlanır. 

Aynı zamanda koçluk görüşmelerini yönetme konusunda ustalaşmalarına yönelik gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Harekete Geçmek (Modül 4)

Koçun farklı olasılıklar halinde bile müşterinin kalıplarını görme, kullandıkları dili fark etme, zihin çevrimleri, anda kalabilme, danışan ile tam ve bir olabilme konuları üzerine odaklanarak varlığını sürdürme yeteneği kazanması amaçlanır. Müşteri için neyin önemli olduğuna dikkat etme ve harekete geçme sorumluluğunu müşteriye bırakma becerileri üzerinde durulur. Koçluğun profesyonel bir meslek olarak uygulanması, hayatın diğer alanlarına adapte edilmesi ile ilgili olarak açılımlara, koçluğun etik değerleri ve temel ilkeleri üzerinden değinilir. 

Üçlü gruplarda katılımcıların koç, müşteri ve gözlemci olma deneyimi yaşayacakları uygulamalara, eğitimci gözetiminde gerçek koçluk deneyimleme atölye çalışmalarına yer verilir. Öz değerlendirme ve geri bildirimler üzerinde çalışılır.

İleri Koçluk Atöylesi (Modül 5)

Temel Koçluk Yetkinliklerini içselleştirmek ve uygulamak üzerine oluşturulan atölye çalışmasıdır. Her katılımcı mentor koç gözetiminde gerçek koçluk deneyimleri yaşar. Bu koçluk seansı diğer katılımcılar tarafından da izlenir ve bitiminde geri bildirimde bulunulur. Mentor koç ayrıntılı bir değerlendirme yapar.

Katılımcılar, ayrıca danışan ve gözlemci rollerini de üstlenirler. Böylece her katılımcı birçok kez koçluk yapmış, koçluk almış ve yapılan koçlukları gözlemlemiş olur. 

Farklı olasılıklarda ne şekilde uygulanacağına yönelik örnekler verilir ve bol pratik yaptırılır. Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesiyle daha ileri koçluk becerileri ve öz güven gelişimi arttırılır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Koçluğu

Özellikle öğrenci ve gençlerin potansiyelini ve performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı ortaklık süreci oluşturmaya yönelik kazanımları içerir.
Gençler ve öğrenciler ile ilgili koçluk yapabilme becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin hedeflerine doğru mutlu ve başarılı bir şekilde ilerlemelerine en fazla katkıyı verebilecek bilgi, araç ve teknikler üzerinde durulur.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İlişki Koçluğu

Yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Öncelikli olarak duygusal partnerlere odaklanarak çiftlere yönelik seans yapma teknikleri üzerinde durulur. 
Aynı zamanda sosyal hayattaki tüm ilişkilere yönelik koçluğun inceliklerine odaklanılır. Etkili iletişim için müşteriye farkındalık kazandırarak onun doğru iletişim yollarına ulaşması, onları kullanması için önündeki engelleri kaldırması ve potansiyelini maksimize etmesi için gerekli koçluk yaklaşım ve kazanımlarını edindirmeyi hedefler.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kariyer Koçluğu

İş hayatında en üst potansiyel için farkındalıklar ve iç görüler sağlamak amaçlanır. Eğitim içeriğinde güçlü yönleri geliştirmek, kişisel farkındalığı artırmak, doğal yetenekleri geliştirmek, takımın etkin parçası olmak, yöneticilik becerisi ve doğru karar vermek konuları olacaktır. Bunların ICF temel yetkinlikleri üzerinden ele alınması ve gözetimli koçluk seansları yapılarak eğitmen tarafından geri bildirim verilmesi sağlanır. 
Detaylı bilgi için tıklayınız

Mindfulness Koçluk

Mindfulness Koçluk, bilimin kanıtladığı mindfulness uygulamalarını ve koçluk metotlarını bir araya getirir. Koçun varlığı ve yetkinliklerinin içsel ve dışsal farkındalıkla zenginleştiği ve mindfulness pratikleriyle birleştirilmiş bir koçluktur.

Mindfulness Koçluk, iki yönlü kazanım sağlayan bir koçluk yöntemidir.
İlki, koçun kendi zihinsel ve bedensel farkındalığını arttırıp, koçun mevcudiyetini güçlendirir. Mindfulness tutumları ve koçluk yetkinlikleriyle birleştirip koçun varlığını güçlü bir şekilde destekler.

İkinci yönü, danışanın öz-kaynaklarının farkına varmasını bu doğrultuda düşüncelerini harekete geçirmesini ve danışanın gündemindeki konuyla ilgili iç görü kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda danışanın hayatında bakmak istediği alanlarda farkındalık kazanmasını sağlar. Bunun için bireysel görüşmelerde mindfulness pratikleri de uygulanır.

Mindfulness Koçluk, koçun yetkinliklerinin mindfulness tutumları ve pratikleri ile güçlenmesini hedefleyen, danışanına farkındalık kazandıracak mindfulness pratiklerinin öğrenileceği bir koçluk programıdır.
Detaylı bilgi için tıklayınız

Yönetici Koçluğu

Davranış bilimleri ve modern psikolojinin, yalanı yakalamak ve güvenilirliği doğrulamak üzerine geliştirdikleri en son yöntemlerle beden dili, mikro mimik okuma, duyguları tanıma, düşünceleri anlama, iletişim teknikleri ve sözel ifadenin güvenilirliği üzerine yoğunlaştırılmış eğitim ve atölye çalışmasıdır.

– Duygusal zekanın kapsamı ve önemi
– Koçvari iletişim teknikleri
– Beden dilini anlamak ve yorumlamak
– Mikro mimikleri algılamak ve yorumlamak
– Sözel ifadelerin doğruluğunu anlamak
– Yalan nasıl yakalanır?
– İkna etmek, mülakat ve münazara teknikleri
– Benlik durumları ve transaksiyonel analiz
– Manipülasyon teknikleri ve bunlardan korunmak
– Fotoğraf ve videolar üzerinden değerlendirme örnekleri. Ödev ve alıştırma videoları
Detaylar için tıklayınız.

NLP Practitioner

NLP Practitioner eğitimi, koçun yetkinliklerini arttırmayı, alet çantasını birbirinden farklı yöntemlerle güçlendirmeyi hedefleyen ve seanslarda danışanına daha hızlı gelişme olanağı tanıyan bir programdır.
NLP ve Profesyonel koçluk birbirinden bağımsız programlar gibi görülse de tamamen iç içe gelişen iki disiplindir. Koçlar kendi kişisel gelişimlerinin yanı sıra danışana sunacak daha fazla araç ve teknik elde ederler. Bu sayede danışanın ulaşmak istediği hedefe daha kısa zamanda ulaşmasını sağlarlar.
NLP, insan zihnin doğası ve iletişim süreçleri konusunda uzmanlaşmış büyük bir bilgi havuzudur. NLP etkili iletişim bilimidir. Kişisel gelişim, mesleki başarı ve profesyonel iletişim için bir anahtar niteliğindedir. Kısacası NLP insan mühendisliğidir…
Dünya üzerindeki uygulayıcıların modelleme ve geliştirme çalışmaları ile kapsamı her geçen gün daha da büyüyen NLP disiplini, değişim ve gelişim ihtiyacı içerisinde olan kişiler için hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı araçlar bütünüdür. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Program Tarihleri

14. DÖNEM1. Gün2. GünModül Atölyesi
1. Modül27 Ağustos Cumartesi
10.00 – 17.00
28 Ağustos Pazar
10.00 – 17.00
31 Ağustos Çarşamba
21.00 – 23.00
2. Modül10 Eylül Cumartesi
10.00 – 17.00
11 Eylül Pazar
10.00 – 17.00
14 Eylül Çarşamba
21.00 – 23.00
3. Modül24 Eylül Cumartesi
10.00 – 17.00
25 Eylül Pazar
10.00 – 17.00
28 Eylül Çarşamba
21.00 – 23.00
4. Modül8 Ekim Cumartesi
10.00 – 17.00
9 Ekim Pazar
10.00 – 17.00
12 Ekim Çarşamba
21.00 – 23.00

* 5. Modül İleri Koçluk Atölyeleri her Salı 21.00- 23.00 arasındadır. İlk 4 modülü bitiren öğrencilerin katılması gerekmektedir.

15. DÖNEM1. Gün2. GünModül Atölyesi
1. Modül24 Eylül Cumartesi
10.00 – 17.00
25 Eylül Pazar
10.00 – 17.00
28 Eylül Çarşamba
21.00 – 23.00
2. Modül8 Ekim Cumartesi
10.00 – 17.00
9 Ekim Pazar
10.00 – 17.00
12 Ekim Çarşamba
21.00 – 23.00
3. Modül22 Ekim Cumartesi
10.00 – 17.00
23 Ekim Pazar
10.00 – 17.00
26 Ekim Çarşamba
21.00 – 23.00
4. Modül5 Kasım Cumartesi
10.00 – 17.00
6 Kasım Pazar
10.00 – 17.00
9 Kasım Çarşamba
21.00 – 23.00

* 5. Modül İleri Koçluk Atölyeleri her Salı 21.00- 23.00 arasındadır. İlk 4 modülü bitiren öğrencilerin katılması gerekmektedir.

Niş (Seçmeli) Eğitim Tarihleri

Grup 1Saat
Öğrenci Koçluğu3 – 4 Eylül10.00- 17.00
İlişki Koçluğu30 – 31 Temmuz10.00- 17.00
Kariyer Koçluğu1 – 2 Ekim10.00- 17.00
Mindfulness Koçluk17 – 18 Eylül10.00- 17.00
NLP Practitioner23 – 24 Temmuz10.00- 17.00
Yönetici Koçluğu10 – 11 Eylül10.00- 17.00

* Her eğitimin süpervizyon tarihleri grup içinde belirlenecektir.

Katılım Koşulları ve Ücret

Eğitime kabul telefon veya Zoom üzerinden yapılacak mülakat ile olmaktadır. Görüşme sırasında değer ve yetkinlikleri programa uygun bulunan adaylar eğitime kabul edilir.

Ön başvuru için kendinizi kısaca tanıtan ve iletişim bilgilerinizin yer aldığı e-postayı info@umutesen.com adresine göndermenizi veya iletişim sayfasındaki formu doldurmanızı rica ederiz.

Program seçeneklerine göre ücret bilgisi aşağıdaki gibidir:

Level-1 (ACC unvanı)Level-2 (PCC unvanı)Temel Eğitim

Level-1 mezunları ortalama 25 hafta süren 100 saatlik eğitim programının ardından “Professional Coaching Certificate” alarak ACC unvanına hak kazanır. Umut Esen Akademi ICF unvanları için sözlü sınav yapma yetkisine sahiptir.

 Temel Eğitimler (İlk 4 Modül)

 İleri Koçluk Atölyesine sınırsız katılım hakkı

 Portfolyo Çalışmaları

 CoC Koçluk Deneyim Kulübü (3 ay)

 Mezunlar Kulübü: İş ve Destek Ağına katılım

 Kariyer Programına başvuru hakkı

+ Seçeceğiniz Niş Eğitim 

(Öğrenci Koçluğu, İlişki Koçluğu, Kariyer Koçluğu, NLP Practitioner, Yönetici Koçluğu, Mindulness Koçluk)

+ Master Class

(6 hafta boyunca 3 kişilik grupta supervizor gözetiminde koçluk çalışmaları. ICF standartlarında yazılı ve sözlü geri bildirimler.)

+ Mentorluk

(3 aya yayılacak şekilde en az 10 saat olarak alınması ICF’in unvanlama koşuludur. Unvan için yazılı ve sözlü sınavlara hazırlık içerir.)

Program ücreti: 18.000 TL’dir.

Erken kayıt indirimi eğitimden 30 gün öncesine kadar yapılan peşin ödemelerde %5’tir. Detaylar için iletişime geçiniz. KDV dahil değildir.

Level-1 mezunları ortalama 40 hafta süren 150 saatlik eğitim programının ardından “Professional Coaching Certificate” alarak PCC unvanına hak kazanır. Umut Esen Akademi ICF unvanları için sözlü sınav yapma yetkisine sahiptir.

 Temel Eğitimler (İlk 4 Modül)

 İleri Koçluk Atölyesi

 Portfolyo Çalışmaları

 CoC Koçluk Deneyim Kulübü (6 ay)

 Mezunlar Kulübü: İş ve Destek Ağına katılım

 Kariyer Programına başvuru hakkı

+ Seçeceğiniz 3 Niş Eğitim 

(Öğrenci Koçluğu, İlişki Koçluğu, Kariyer Koçluğu, NLP Practitioner, Yönetici Koçluğu, Mindulness Koçluk)

+ Master Class

(10 hafta boyunca 3 kişilik grupta supervizor gözetiminde koçluk çalışmaları. ICF standartlarında yazılı ve sözlü geri bildirimler.)

+ Mentorluk

(3 aya yayılacak şekilde en az 10 saat olarak alınması ICF’in unvanlama koşuludur. Unvan için yazılı ve sözlü sınavlara hazırlık içerir.)

Program ücreti: 25.000 TL’dir.

Erken kayıt indirimi eğitimden 30 gün öncesine kadar yapılan peşin ödemelerde %5’tir. Detaylar için iletişime geçiniz. KDV dahil değildir.

ICF’in minimum eğitim koşulunu karşılayan 8 hafta 72 saat süren temel koçluk eğitimidir. Programı bitirenler ICF onaylı “Professional Coaching Certificate” almaya hak kazanır.

 Temel Eğitimler (İlk 4 Modül)

 İleri Koçluk Atölyesine 4 katılım hakkı

 CoC Koçluk Deneyim Kulübü (1 ay)

 Mezunlar Kulübü: İş ve Destek Ağına katılım

 Kariyer Programına başvuru hakkı

Program ücreti: 9.000 TL’dir.

Erken kayıt indirimi eğitimden 30 gün öncesine kadar yapılan peşin ödemelerde %5’tir. Detaylar için iletişime geçiniz. KDV dahil değildir.

Referanslar

37 yorum

 1. Sevgi YILMAZ dedi ki:

  ICF Onaylı Profesyonel için çok fazla kurum araştırdım. Karar verme sürecimde benim için kaliteli eğitim almak çok etkendi. Ve eğitime başladığım ilk gün doğru yerde olduğumu anladım. Eğitimlerim 4 Modül Bilgi ve uygulamalı dolu dolu geçti. Sorularımız olduğunda eğitimden tüm hocalarla irtibata geçebilmek benim için önemliydi. Umut Esen hocamız bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için bizimle irtibatta kaldı..

  Tarzını ,iletişimini ve takım ruhu oluşturan Umut Esen Hocama, Enerjisi ile Ceren Kaçan Hocama , Naif ve bilgi hazinesi olan Zuhal Hocama ve Koçluk için kendi stilini oluşturan dinlerken keyif aldığım Tunçel Gülsoy Hocama teşekkür ederim.
  Öğrendiklerimle şimdi iyi bir Koç olma yolunda bende bu yolculuğa çıkıyorum.. Ve biliyorum ki Umut Esen Akademiden yolu geçenlerle her zaman bu keyifli yolculukta birlikteyiz. Bunu bilmek müthiş bir güven duygusu..
  Serüvene dahil olan herkesin yolculuğu keyifle geçsin..

  Teşekkürler Umut Esen Akademi

 2. MEHMET ARŞ dedi ki:

  Umut Esen Akademi farkı ile bu eğitimleri alabilirsiniz sizi asla yalnız bırakmayacak ve tüm süreçlerde yanınızda olacak. Hem koç olma yolunda size katacakları ile hem de birbirinden değerli eğitmenlerle temasta olabilme imkanını sunan Umut Esen Akademiye teşekkür ederim.
  Cebinize bir çok şeyi koyarak alacağınız mükemmel eğitimler ile sizde potansiyelinizi ortaya çıkaracak ve diğer insanlara ‘da bunu fark ettireceksiniz.

  Teşekkürler Umut Esen Teşekkürler Akademim

 3. Nazan KOÇ dedi ki:

  İki sene kadar önce Tolstoy’un Bisikleti diye bir kitap okumuştum, çok beğenmiştim. Koçluk eğitimi almaya karar verdiğimde bu kitabın yazarı olan Umut Esen’ in koçlukla ilgili bir okulu olduğunu fark ettim. Umut Beyle telefonda görüşmemle akademiye başladım.
  Umut Esen Academy, konusunda donanımlı-uzman eğitimcileri olan, A dan Z ye tüm detayları düşünülmüş ve üzerinde çaba gösterilmiş eğitimler sunan, akademiye ilk adımınızı attığınızda sıcacık bir aile ortamıyla karşılayan, iyi ki dediğiniz bir kurum.
  Kendine yatırım yapmak isteyen, koçluk eğitimi almak istiyorum ama nerden diye soran herkese bu akademiyi kesinlikle öneriyorum.
  Sadece eğitimleri verip bırakmıyor. Arkasından yaptığı atölyeler, süper vizyon çalışmaları ile öğrendiklerinizi uygulayarak pekiştiriyorsunuz da. Ayrıca akademi üyelerinin katılım yaptığı Coc kulübüyle koçluk deneyimlerinizi arttırma imkanınız oluyor. Kurum dinamik bir yapıda olup yeniliğe ve gelişime açık. Bu da verdiği eğitimleri ne kadar benimsediğini ve özümsediğini size net bir şekilde hissettiriyor.
  Koçluk yolunda ilk adımımı attığım bu kurumdan son derece memnunum. Eğitim aldığım tüm hocalarıma bana katkıları için çok teşekkür ediyorum ve iyi ki sizleri tanımışım diyorum.

 4. Seda BALABAN dedi ki:

  Umut Esen Academy’den koçluk eğitimi almaya başladığım ilk andan itibaren aldığım güzel enerjilerden kendim için ne kadar doğru bir adım attığımı anladım. Dinlediğim ve öğrendiğim her şey çok kıymetli. Bu nedenle, yavaş yavaş.. demlenerek : ) tüm bilgileri içime kaydediyorum. 2022 benim için değişim ve gelişim yılı olsun istiyordum. Ve şimdi en doğru yerde başlangıç yaptığımı biliyorum. Eğitimim henüz tamamlanmamış olsa da tüm kalbimle biliyorum ki bu yolculuğumun sonunda çokça iyi kilerim olacak. Önce kendime, sonra etrafıma bu güzel ışığı yansıtabilmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl görmek istiyorsan öyle bakarsın derler ya hani. Bakış açıma kattığınız derinliğin tarifi yok. Bu muhteşem deneyimi yaşarken bana eşlik ettiğiniz için tüm Umut Esen Academy ailesine teşekkür ediyorum. İyi ki sizinleyim. Hepimize güzellikler olsun. Sevgiler.

 5. ELİF KAMAN dedi ki:

  Uzun zamandır içinde olduğum arayışın sonunda kendimi profesyonel koçluk yolculuğunda buldum. Ve bu yolculuk için kendime seçtiğim en doğru anahtar ve yol göstericinin Umut Esen Academy olduğunu düşünüyorum. Akademinin profesyonelliği bir yana dursun, Umut Hocanın her zaman pozitif motivasyonuyla, size olan inancıyla, öğretileriyle ilk dersten itibaren çok başka bir farkındalığa kapı açtığınızı hissediyorsunuz. Aile sıcaklığında, güven dolu bu serüvende kendimi geliştirip koçluk yoluma tüm akademinin bana sağladığı fırsatlarla çok daha emin adımlarla ilerleyeceğime eminim. İyi ki bu yolculuğumda sizinle beraber yürümeyi seçmişim. Bu benim en büyük şansım olacak. Hepinize teşekkür ederim.

 6. Özge Kaçar, Studium Reklam Ajansı dedi ki:

  Eğitimin ilk gününde “sevdiğim herkes bu eğitimi almalı” diye düşünürken buldum kendimi.
  İkinci gün modül 1’i bitirirken “sadece sevdiklerim değil herkes bu eğitimi almalı ve bu Akademi ile tanışmalı”
  şeklinde evrildi düşüncelerim.
  Hem koç olma yolundaki bize kattıkları donanım hem de birbirinden değerli eğitmenlerle temasta olabilme imkanını sunan Umut Esen Akademiye teşekkür ederim.
  Koçluk yaparak insanların hayatına dokunabilme gücünü elde etmenin yanında iş hayatıma ne kadar değer kattığını eğimler bittikten sonraki müşteri görüşmelerimde deneyimlemek de ayrı bir keyifti 🙂

 7. Çilem Dorul dedi ki:

  Ben yaklaşık 4 sene önce farklı bir kurumda Umut Esen hocam dan 2 günlük yüzyüze koçluk eğitimi almıştım.
  O günden sonrada hiç peşini bırakmadım . Sadece eğitim , tecrübe , bilgi donanımıyla değil enerjisi ve güzel kalbiylede insanın hayatına değer katan muhteşem bir adam.
  Sadece kendimi geliştirmek ve işime katkı sağlamak adına çıktığım bu yolda bana ışık oldu.
  Şimdi yeni hedeflerim için ICf sertifikası aldığım bu eğitimi tamamlamak üzereyim . Ondan alacağım hiç bir eğitimden şüphem yoktu . Ama yinede böylesi kapsamlı bir eğitimin yüzyüze olmaması farklı hocalardan eğitim alacak olma düşüncesi ufacıkta olsa kafamda soru işaretiydi. Bir insan her konuyu bukadar ince ince nasıl düşünebilir; bir akademi de bukadar iyi eğitimciler nasıl bir araya gelir inanamıyorsunuz. Aldığımız 4 haftalık modül nasıl geçti anlayamadım.
  Ev konforunda sınıf düzenin sağlanması , eğitimcilerin bilgi ve donanımı , kurulan arkadaşlıkların sıcaklığı anlatılması zor ama yaşaması çok keyifli bir tecrübeydi.
  Eğitim sonunda sen ne istiyorsan çok daha fazlasını ceplerine doldurarak çıkıyorsun. Yeni kapılar , yeni hayaller , yeni bir senle başlıyor. Öyle bir eğitim alıyorsun ki eğitim bitti hadi eyvallah olmuyor sanki sonsuza kadar sürecek bir bağ kuruyorsun. Neyse çok uzun yazdım belki ama verdiğiniz maddi manevi emeğinizin karşılığını alabileceğiniz tek ve en iyi kurum 😇
  İyiki varsınız …
  Emeklerinize sağlık …

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Canlı destek içinTıklayınız ...