Öğrenci Koçluğu

Umut Esen Academy

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Yöneticiler, sanatçılar, liderler ve sporcular gibi öğrencilerin de profesyonel koçluk desteği almaları performanslarını doğrudan arttırarak hayatlarındaki başarı ve mutluluk dengesini oluşturmalarına katkı sağlıyor.

​Ülkemizde yeni yeni keşfedilmesine karşın, ABD ve Avrupa’daki birçok okulda artık koçluk birimleri var. Modern yaşamın gerçekleri, öğrencilerin hayatında profesyonel koçluk desteğini çağdaş eğitimin bir gereği haline getirdi.

Onları yargılamadan dinleyecek, gerçekten anlayacak, ne istediklerini bulmalarını ve hedeflerini netleştirmelerini sağlayacak, motive edecek, ilham verecek, potansiyellerini fark edip açığa çıkarmalarına yardımcı olacak bir profesyonel koçun varlığı ile tanışan öğrenci için başarı ve mutluluk dengesini kurmak çok daha kolay ve kalıcı olmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

  • Öğrencinin ilgi ve potansiyeline uygun en doğru hedefin netleştirilmesi; gerektiğinde alan, meslek ve kariyer seçimi
  • Hedefe varma yolunda en önemli adım olan istek ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması
  • Öğrencinin zeka türü ve öğrenme stilinin belirlenerek bireysel ders çalışma yöntem ve stratejilerinin oluşturulması
  • Sınav kaygısıyla baş edilmesi; özgüven sağlanması
  • Başarının önündeki dikkatsizlik, dalgınlık, hareketlilik gibi engellerin kaldırılması
  • Etkili zaman yönetimi ile günlük, haftalık ve yıllık yaşam planları oluşturulması
  • Verimli çalışma programları hazırlanarak çalışma sisteminin kontrol altında tutulması
  • Tüm bu sürecin stresle değil mutlulukla yürütülüp aile ve sosyal ilişkilerinin sağlıklı olmasını sağlanması
  • Gerektiğinde veli-öğrenci uyumu için destek verilmesi

Türkçe Özel Ders

En önemli derslerden biri olan Türkçeyi yeni nesil yaklaşımlarla ele alarak dil becerilerinizi üst düzeye çıkarıyoruz.

YKS’ye Hazırlık

Üniversiteye hazırlıkta öğrenciye özgü yöntem ve yaklaşımlarla, hem akademik hem motivasyon desteğiyle yanınızdayız

LGS’ye Hazırlık

Yeni nesil sınava, sınavın ruhuna uygun yöntem ve yaklaşımlarla hazırlanıp hedefinizdeki liseye giden yolda size eşlik ediyoruz.

Başarılarımız

Bizimle çalışan öğrencilerin hakkımızdaki görüşleri ve gurur duyduğumuz başarılardan örnekleri görmek ister misiniz?

Öğrenci Koçluğu Paketleri

Çalışmayı Öğrenmek

ZEKA TÜRÜ VE ÖĞRENME STİLİ BELİRLEME PAKETİ​NEDEN?​

Birçok öğrenciden benzer yakınmaları duyarız:

   – Ne çalışacağımı, nasıl çalışacağımı bilmiyorum.
   – Çok çalıştım ama yine olmadı!
   – Soruyu anlamadım.
   – Bu dersi bir türlü yapamıyorum!

​Bu gibi cümlelerin altında yatan temel neden şudur: Ders çalışmak herkes için aynı şey değildir. Her öğrencinin farklı zeka türü, farklı anlama biçimi, alıcılarını tam olarak kullanmasını sağlayan ona özgü çalışma zaman, mekan, yöntem ve uyaranları vardır. Bireysel özellikleri gözetilerek ve profesyonel yaklaşımla her öğrenci gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir.
Ders çalışmanın bilimsel ipuçlarını, verimliliği arttıran püf noktalarını ve son eğitim teknolojilerine uygun yöntemlerini bilerek çalışmak, başarıya giden yolun ilk adımıdır. 

​NASIL?

1- Öğrencinin zeka türünü ve öğrenme stilini belirleyen envanter testler uygulanır.
2- Testler, öğrenciyle yapılan koçluk görüşmeleriyle desteklenerek onun zeka türü, öğrenme stilleri ve bireysel özellikleri belirlenir.
3- Sonuçlar rapor olarak sunulur.
4- Öğrenciyle kendi özelliklerine göre “nasıl ders çalışması” gerektiği konusunda farkındalık kazanma çalışmaları yapılır.

Sınav Motivasyonu

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETME VE MOTİVASYON PAKETİ​NEDEN?

Yapılan araştırmalarda yıl sonu sınavına girecek öğrencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi ameliyatına girecek hastalardan daha yüksek çıkmıştır. Kaygı, öğrencilerin başarısını doğrudan etkilemenin ötesinde onların ruh ve beden sağlığına da ciddi zararlar vermektedir.

Kaygılar yanında öğrencilerin kendilerine koydukları engelleri, olası bir başarısızlık riskine karşı sonradan kullanmak üzere baştan dillendirdikleri mazeretleri vardır:

   – Ya başaramazsam?
   – Şu dersi asla yapamıyorum.
   – Dikkat hatası yapmaktan/ kaydırmaktan korkuyorum.
   – Sınav çok zor olacakmış.
   – Çalışıyorum ama bir türlü olmuyor!

​Tüm bunları ortadan kaldırmak, öğrencinin hassas döneminde sırtına yüklenen bu ağır sorumluluğun, başarısız olma korkusunun ve stresin yerini istekle çalışmaya ve öz güvene bırakmak profesyonel koçluk yaklaşımıyla mümkün.

NASIL?

1- Öğrenciye kaygı düzeyi ölçme ve kişilik tanıma testleri uygulanır.
2- Testler, öğrenciyle yapılan koçluk görüşmeleriyle desteklenerek kendine koyduğu engeller ve bunun altına yatan nedenler konusunda farkındalıklar kazanması sağlanır.
3- Öğrencinin kendi yapı ve farkındalıklarına özgü motivasyon çalışmaları yapılır.

Meslek Seçimi

KARİYER ve MESLEK SEÇİMİ PAKETİ​​NEDEN?

Hayatta mutlu olmanın en önemli sırlarından biri sevdiğiniz işi yapmaktır. İlgi ve yeteneğinize uygun bir mesleğiniz olduğunda, başarı da kendiliğinden gelecektir. Zaten yapmaktan keyif aldığınız bir hobiniz için bir de size para verdiklerini düşünün, mutluluk bu değil midir?

Günümüzde birçok gencin mesleğini “tesadüfen” seçtiğini, popüler gözüken mesleklerin sahte cazibesine kapılıp yanlış kariyer planlaması yaptığını üzülerek görüyoruz.

Öğrencinin mesleki başarı ve mutluluğunu belirleyen en önemli unsurlar değerlerini, yeteneklerini ve ne istediğini bilmesidir. Bunlar göz ardı edilerek yapılan meslek seçimler, ömür boyu başarı ve mutluluk fırsatını es geçmektedir.

NASIL?

1- Öğrencinin yeteneklerini, zeka türünü ve ilgi alanlarını derinlemesine ölçen testler yapılır.
2- Koçluk görüşmeleriyle öğrencinin değerleri ve istekleri hakkında farkındalıklar kazanması sağlanır.
3- Sonuçlar rapor olarak sunulur.

Veli Destek

VELİ ÖĞRENCİ UYUMU VE İLETİŞİM DESTEĞİ PAKETİ (2 TEST, 3 GÖRÜŞME)​NEDEN?

Her veli, zorlu bir maraton içindeki çocuğuna destek olmak ister ama genellikle bunu nasıl yapacağını bilemez. Velinin iyi niyetli çabalarına rağmen gençler genellikle anlaşılmadıklarını düşünür ve aile tarafından asi ve değişken olarak nitelendirilen tavırlar takınırlar. 21. yüzyılın gençlerini anlamak ve doğru yaklaşımlar sergilemek için bazı ezberlerimizi bozmak, davranış kalıplarımız hakkında farkındalıklar kazanmak ve modern psikolojik gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir.​

Veli-öğrenci çatışmasını karşılıklı anlayışa çevirmek, empati yapabilmek, çocuklarımıza nasıl destek olabileceğimizi fark etmek, onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmak sadece başarıyı getirmekle kalmayıp aile içi mutluluğu da üst düzeye çıkaracaktır.​

NASIL?

1- Öğrenci ve veliye birer tanıma testi uygulanır.
2- Öğrenci ve veli ile ayrı ayrı koçluk görüşmeleri yapılır.
3- Bazı koçluk görüşmeleri veli ve öğrenciyle birlikte gerçekleştirilir. Ortak seanslar, testlerden ve bireysel görüşmelerden edinilen farkındalıklara göre, aradaki güven ve anlayış bağını güçlendirecek oyun ve pozitif uygulamalar içerir.

Canlı destek içinTıklayınız ...