LGS’ye Hazırlık

Öğrenci Koçluğu

LGS’ye Hazırlık

Öğrencinin bireysel farklılığını göz önünde tutup ona uygun anlatım yöntemiyle;

Onun eksik olduğu konulara ağırlık vererek;

Ona en uygun zaman diliminde;

Süresi, tekrarı, geri bildirimi ve kontrolü ona özel olan dersler

Doğru Plan ve Yöntem Belirleme

İlk önce öğrencinin seviyesi ve dil becerilerine ne kadar hakim olduğu ölçülüp ona özgü işlevsel bir çalışma programı hazırlanır. Bu test aynı zamanda öğrencinin ne tür yaklaşımlara açık olduğunu ve ona uygulanacak öğretim metotlarının türünü de belirleyecektir.

Dil Becerisi Geliştirme Çalışmaları

LGS çalışmalarımızın en iddialı bölümü, öğrencilerin kitap okuma eksiklerini kısa sürede en etkili şekilde gideren ve tam oturmamış olan anadil hakimeyetlerini işlevsel şekilde geliştiren “Dil Becerisi Geliştirme Çalışmaları”dır.

 • Bu çalışmalarımızda zorluğu giderek artan, ilgi çekici ve nitelikli metinleri tanımaları sağlanır.
 • Okuma, anlama, yorumlama, analiz, sentez, çıkarım yapma becerileri geliştirilir.
 • Doğru ve hızlı okuma teknikleri öğretilir.
 • İlgi çekici yöntemlerle deyim, atasözü ve sözcük dağarcıkları hızla geliştirilir.

Tüm bunlar başarısı kanıtlanmış, çıkan sorulara göre her sene güncellenen, pratik, işlevsel ve ilgi çekici çalışma kağıtları ve kitapçıklarla yapılır.

Teknik Dil Bilgisi Çalışmaları

Soruların %10-20’sine denk gelen ancak konu çeşitliliği bakımından çok zaman alan dil bilgisi konuları ile yazım ve noktalama kuralları işin formülize edilebilen teknik kısmıdır. Bilgiye ve bol alıştrmaya ihtiyaç vardır.

LGS mantığına uygun şekilde, çıkmış ve çıkması muhtemel tarzda soru ve konulara yoğunlaşılır.

Her dil bilgisi konusunun pratik yöntemleri, şaşırtmacalara karşı uyarıları ve püf noktaları vardır. Bunlara uygun şekilde hazırlanmış ve sürekli güncellenen interaktif ders notları ve her konudan sonra uygulanan tarama testleri ile fark yaratılır.

Koçluk ve Psikolojik Destek

Öğrencinin sınava hazırlanma sürecinin sadece bilgi yüklemesi yapmak değil, belli bir taktik, strateji ve planlama ile mümkün olabilen bir maraton olduğu gerçeğinden hareketle:

 • Öğrencinin ilgi ve potansiyeline uygun en doğru hedefin belirlenmesi,
 • Hedefe varma yolunda en önemli adım olan istek ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması,
 • Günlük, haftalık ve yıllık yaşam planlarıyla hem verimli, bilinçli ders çalışılmasının hem de öğrencinin dinlenme ve eğlenmeye zaman ayırmasının sağlanması,
 • Verimli çalışma programları hazırlanarak çalışma sisteminin kontrol altında tutulması,
 • Öğrencinin tam da kişiliğinin oturmaya başladığı bu hassas döneminde sırtına yüklenen bu ağır sorumluluğun, başarısız olma korkusunun ve stresin yerini severek çalışmaya ve özgüvene bırakacağı psikolojik takip ve desteğinin yapılması,
 • Anne – babaların çocuklarına bilinçli destek olabilmesi ve sınav sistemi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla veliye rehberlik edilmesi,
 • Öğrencinin her türlü özel, okul ya da sınava hazırlık sorunlarıyla 7/24 ilgilenilip en küçük bir sorunda anında müdahale edilmesi,
 • Öğrencinin durumu, gelişimi ya da sorunlarıyla ilgili aileye haftalık rapor verilerek veli ile karşılıklı bilgi alış verişinin sürekli sağlanması,
 • Tüm derslerin ve sınav sonuçlarının takibi sağlanarak eksik bulunan konulara lokal eğitim sağlanması.
Canlı destek içinTıklayınız ...