YKS’ye Hazırlık

Öğrenci Koçluğu

TYT Hazırlık

2020 TYT sınavında Türkçenin ülke ortalaması 40 soruda 14,5 kadar düşük bir oran. Bu da TYT Türkçenin önemini gözler önüne seriyor.

Sorularının ortalama %80’ini anlam bilgisi, %20’sini dil bilgisi konuları oluşturmaktadır. Hem sayı hem de zorluk bakımından en önemli konusu paragraf ve cümle anlamı olan TYT Türkçe, öğrencilerin 12 yıllık eğitim hayatlarındaki nitelikli okuma alışkanlıklarını, anadile hakimiyetlerini ve temel dil becerilerini ölçmektedir.

Bu nedenle TYT’ye hazırlık da bu sınavda ölçülen becerilere yönelik çalışmaları, doğru yöntem ve stratejiyle yapmakla mümkün olur. Peki ama nasıl?

Doğru Plan ve Yöntem Belirleme

İlk önce öğrencinin seviyesi ve dil becerilerine ne kadar hakim olduğu ölçülüp ona özgü işlevsel bir çalışma programı hazırlanır. Bu test aynı zamanda öğrencinin ne tür yaklaşımlara açık olduğunu ve ona uygulanacak öğretim metotlarının türünü de belirleyecektir.

Dil Becerisi Geliştirme Çalışmaları

TYT çalışmarımızın püf noktası ve en iddialı bölümü, öğrencilerin kitap okuma eksiklerini kısa sürede en etkili şekilde gideren ve tam oturmamış olan anadil hakimeyetlerini işlevsel şekilde geliştiren “Dil Becerisi Geliştirme Çalışmaları”dır. Soruların %80’ini kapsar.

 • Bu çalışmalarımızda zorluğu giderek artan, ilgi çekici ve nitelikli metinleri tanımaları sağlanır.
 • Okuma, anlama, yorumlama, analiz, sentez, çıkarım yapma becerileri geliştirilir.
 • Doğru ve hızlı okuma teknikleri öğretilir.
 • İlgi çekici yöntemlerle deyim, atasözü ve sözcük dağarcıkları hızla geliştirilir.
 • Tüm bunlar başarısı kanıtlanmış, çıkan sorulara göre her sene güncellenen, pratik, işlevsel ve ilgi çekici çalışma kağıtları ve kitapçıklarla yapılır.

Teknik Dil Bilgisi Çalışmaları

Soruların %20’sine denk gelen ancak konu çeşitliliği bakımından çok zaman alan dil bilgisi konuları ile yazım ve noktalama kuralları işin formülize edilebilen teknik kısmıdır. Bilgiye ve bol alıştrmayaihtiyaç vardır.

TYT mantığına uygun şekilde, çıkmış ve çıkması muhtemel tarzda soru ve konulara yoğunlaşılır.

Her dil bilgisi konusunun pratik yöntemleri, şaşırtmacalara karşı uyarıları ve püf noktaları vardır. Bunlara uygun şekilde hazırlanmış ve sürekli güncellenen interaktif ders notları ve her konudan sonra uygulanan tarama testleri ile fark yaratılır.

Koçluk ve Psikolojik Destek

Öğrencinin sınava hazırlanma sürecinin sadece eğitimle değil, belli bir taktik, strateji ve planlama ile mümkün olabilen bir maraton olduğu gerçeğinden hareketle:

 • Hedefe varma yolunda en önemli adım olan istek ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması,
 • Günlük, haftalık ve yıllık yaşam planlarıyla hem verimli, bilinçli ders çalışılmasının hem de öğrencinin dinlenme ve eğlenmeye zaman ayırmasının sağlanması,
 • Verimli çalışma programları hazırlanarak çalışma sisteminin kontrol altında tutulması,
 • Anne – babaların çocuklarına bilinçli destek olabilmesi ve sınav sistemi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla veliye rehberlikedilmesi,
 • Öğrencinin her türlü özel, okul ya da sınava hazırlık sorunlarıyla 7/24 ilgilenilip en küçük bir sorunda anında müdahale edilmesi.

AYT Hazırlık

AYT Edebiyat, bir öğrencinin karşısına çıkabilecek en ayrıntılı ve zor sınavlardan biri. 2020 AYT Türkçede Türkiye ortalamasının 24 soruda 4,2 olması da bunun somut göstergesi. 

Sözlü edebiyat döneminden başlayıp, Cumhuriyet döneminde günümüze kadar gelen hemen hemen tüm tür, eser, yazar ve biçimlerden soru gelebiliyor. Doğrudan bilgi ve hatta ezber gerektiren bir sınav. Son yıllarda bu ezbere dayalı bilgileri aynı zamanda yorumlamaya yönelik sorular ağırlık kazandı ancak bu yorumları yapabilmek için de o bilgilere sahip olmak gerekiyor. 

Peki nasıl olacak da 100’lerce şair ve yazarın 1000’lerce eserinin adı, konusu, türü ve kahramanları ezberlenecek? 

Bir paragrafı görünce onun hangi romandan olduğunu nasıl anlayacağız?

Beş farklı şiir karşımıza çıkınca hangisinin yazarının farklı olduğunu nasıl anlayacağız?

Divan edebiyatındaki yüze yakın Arapça ve Farsça terim nasıl öğrenilecek? Bir şiirde anlamını bildiğiniz bir kelime bile yokken içindeki söz sanatları nasıl bulunacak?

Bunun gibi soruları uzatmak mümkün. Cevapları ise uzun deneyimlere dayalı stratejik yaklaşımlarda, püf noktalarını keşfedebilmekte ve doğru yöntemlerle çalışabilmekte saklı.

Bu çalışmalarımızda ilk ilkemiz “gerekli olan hiçbir şeyi atlama, gereksiz şeylerle zaman kaybetme”dir. AYT Edebiyat’ın püf noktası “çok çalışmak” değil, “taktiksel ve işlevsel çalışmak”tır.

 • Anlama ve ezberlemeyi kolaylaştıran şifreleme teknikleri,
 • İlgi çekici görseller,
 • Öğretici oyunlar,
 • İnteraktif ders notları,
 • Pratik çalışma kağıtları,
 • Nokta atışı yapan alıştırmalar…

AYT Edebiyat mantığına göre hazırlanan tüm bu teknik ve yöntemler, öğrencilerimizin işini biraz olsun kolaylaştırmakta, zamanı ve beyinlerini işlevsel kullanmalarına rehberlik etmekte ve emeklerini doğru strateji ile birleştirerek hedefe ulaşmasını sağlamaktadır.

Canlı destek içinTıklayınız ...